(20kB)

   

HOVAWARTY OD 1994
HOVAWARTS SINCE 1994  
HOVAWARTE SEIT 1994


Wersja Polska               English Version               Deutsche Version

SZCZENIĘTA!    PUPPIES!     WELPEN!Anna Pieczyńska
ul. Dwusieczna 11;   03-071 Warszawa - Białołęka;   Polska
Tel: 0048/22/676-61-19;   mobile: +48/609-612-555
Email - anna@hovawart-pl.com


Zdjęcia na mojej stronie są głównie mojego autorstwa, nieliczne pochodzą od innych hodowców i zaprzyjaźnionych ze mną osób, którym tą drogą składam serdeczne podziękowania za możliwość umieszczenia ich zdjęć na mojej stronie. Zdjęcia, do których mam prawa autorskie oznaczone są znaczkiem "©", zaś przysyłane przez znajomych i przyjaciół, i te czasem znalezione w sieci, autorstwa nieznanego, a umieszone na mojej stronie oznaczone są adresem strony www.

All the pictures on my website are mainly of my authorship, a few of them comes from other breeders and my friends whom I'm grateful for the possibility of placing them here. Photos, to which I have copyrights are signed with "©", the ones sent by colleagues and friends, and these sometimes found in net, whose authorship is unknown and placed on my homepage are signed with www address.

Fotos auf meiner Homepage sind haupsächlich meiner Autorschaft, wenige kommen von anderen Züchtern und meinen Freunden, denen ich hier sehr herzlich für alle Fotos danken möchte. Fotos, zu denen ich Copyrights habe sind mit "©" bezeichnet, die von Bekannten und Freunden geschickt und andere, manchmal im Netz gefundene, denen Autorschaft unbekannt ist und die auf meiner Homepage platziert sind, sind mit www Adresse bezeichnet.

Copyright Hodowla Enormous 2000-2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone